پایا اتوماسیون
2 Ways / 2 Positions  (2W Series - Diaphragm valve )      شیر برقی  2 راهه  2 حالته،   دیافراگمی با بوبین گرد
                     پایا اتوماسیون        Code Size شیر برقی 2/2 دیافراگمی با بوبین گرد ،در دو تیپ نرمال بسته و نرمال باز در سایز های مختلف قابل ارائه می باشد.
فشار کاری:   1 الی  5/8 بار
دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد جنس بدنه:  برنج
قابل استفاده برای هوا ، گازهای خنثی و مایعات غیر خورنده
 220 AC -  110 AC -  24 DC       :ولتاژ
2W 025-08 G 1/4"
2W 160-15 G 1/2"
2W 200-20 G 3/4"
2W 220-25 G 1"
2W 220-40 G 1 ½"
2W 220-50 G 2"
 

 
2 Ways / 2 Positions  (PU220 Series - Diaphragm valve       شیر برقی  2 راهه  2 حالته،   دیافراگمی با بوبین پرسی
 پایا اتوماسیون Code Size شیر برقی 2/2 دیافراگمی با بوبین پرسی،  با عملکرد سریع در دو تیپ نرمال بسته و نرمال باز در سایز های مختلف قابل ارائه می باشد.
فشار کاری:   1 الی  10 بار
دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد جنس بدنه:  برنج
قابل استفاده برای هوا ، گازهای خنثی و مایعات غیر خورنده
 220 AC -  110 AC -  24 DC       :ولتاژ

 
 
2 Ways / 2 Positions  (Auto Drain Timer Valve  )      شیر برقی  تایمر دار 2 راهه  2 حالته  )دارای صافی برنجی(  

پایا اتوماسیون
Code Size شیر برقی 2/2 سوزنی تایمردار نرمال بسته، سایز 2/1 اینچ، مجهز به صافی برنجی، جهت تخلیه اتوماتیک آب کف مخازن هوای فشرده و همچنین شبکه های انتقال هوا کاربرد دارد.
فشار کاری:   1 الی  10 بار  دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد جنس بدنه:  برنج
 220 AC       :ولتاژ


 
2 Ways / 2 Positions  (UM  Series - ASCO Pusle valve )   شیر برقی  2 راهه  2 حالته ، 90 درجه  )فرمان لحظه ای / تیپ آسکو(
 پایا اتوماسیون Code Size شیر برقی 2/2 با عملکرد ناگهانی )عطسه ای( ، نرمال بسته، تیپ آسکو  در سایز های  1الی 5/2  اینچ قابل ارائه می باشد.
فشار کاری:   1 الی  9 بار        دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد قابل استفاده برای هوا و گازهای خنثی    
 220 AC - 24 DC       :ولتاژ
UM 25 G 1"
UM 40 G 1 ½"
UM 50 G 2"
UM 65 G 2 ½"
 
3 Ways / 2 Positions  (Single Coil)     شیر برقی  3 راهه  2 حالته  )تک بوبین / فنر برگشت(
 پایا اتوماسیون Code Size عملکرد: شیر دارای یک ورودی هوا، یک خروجی و یک اگزوز میباشد و از نظر عملکردی 2 حالت دارد. در حالت اولیه مسیر بسته بوده و با وصل جریان برق مسیر هوای خروجی باز شده و بعد از قطع فرمان برق ،شیر به حالت اولیه خود باز گشته و مسیر هوا قطع میشود. 
فشار کاری:   1 الی  9 بار         دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد  قابل استفاده برای هوا و گازهای خنثی   ولتاژ: 220 AC 110 AC  24 DC
3V110-06 G 1/8"
3V210-08 G 1/4 "
3V310-10 G 3/8 "
3V410-15 G 1/2 "
 
5 Ways / 2 Positions  (Single Coil)     شیر برقی  5 راهه  2 حالته  )تک بوبین / فنر برگشت(

پایا اتوماسیون
Code Size عملکرد: شیر دارای یک ورودی هوا، دو خروجی و دو اگزوز میباشد و از نظر عملکردی 2 حالت دارد .با وصل جریان برق مسیر هوای خروجی عوض شده و با قطع فرمان برق، شیر فوراً به حالت اولیه خود باز میگردد.
فشار کاری:   1 الی  9 بار دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد قابل استفاده برای هوا و گازهای خنثی
4V110-06 G 1/8"
4V210-08 G 1/4 "
4V310-10 G 3/8 "
4V410-15 G 1/2 "
 
 
5 Ways / 2 Positions  (Double Coils)     شیر برقی  5 راهه  2 حالته  )دو بوبین / ایستا(

پایا اتوماسیون
Code Size عملکرد ایستا: شیر دارای یک ورودی هوا، دو خروجی و دو اگزوز
میباشد و از نظر عملکردی 2 حالت دارد با فرمان لحظه ای برق مسیر هوای خروجی عوض شده و تا زمانی که  به بوبین طرف دیگر فرمان برق داده نشود ،شیر در همین حالت باقی می ماند.
فشار کاری:   1 الی  9 بار    دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد
 220 AC -  110 AC -  24 DC       :ولتاژ
4V220-08 G 1/4 "
4V320-10 G 3/8 "
4V420-15 G 1/2 "
   
 
5 Ways / 3 Positions  (Double Coils – Normally Closed)     شیر برقی  5 راهه  3 حالته  )دو بوبین / وسط بسته(

پایا اتوماسیون
Code Size عملکرد: شیر دارای یک ورودی هوا، دو خروجی و دو اگزوز میباشد و از نظر عملکردی 3 حالت دارد با وصل فرمان برق مسیر هوای خروجی باز شده و زمانی که  به بوبین طرف دیگر فرمان برق داده شود، مسیر باد عوض میشود .در حالت قطع فرمان برق، مسیرهای خروجی و اگزوزها بسته می باشند.
فشار کاری:   1 الی  9 بار      دما: 5- الی 60 درجه سانتیگراد
 220 AC -  110 AC -  24 DC       :ولتاژ
4V230-08 C G 1/4 "
4V330-10 C G 3/8 "
4V430-15 C G 1/2 "
   
 
 
 
 
اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
شیر برقی 2 راهه 2 حالته ، دیافراگمی با بوبین گرد                                                                                                                                          2 Ways / 2 Positions (2W Series - Diaphragm valve )
شیر برقی 2 / 2 دیافراگمی با بوبین گرد، در دو تیپ نرمال بسته و
نرمال باز در سایز های مختلف قابل ارائه می باشد.
فشار کاری: 1 الی 5 / 8 بار
دما: 5 الی - 60 درجه سانتیگراد
جنس بدنه: برنج
قابل استفاده برای هوا ، گازهای خنثی و مایعات غیر خورنده
ولتاژ: 24 DC 110 AC - - 220 AC
Size Code پایا اتوماسیون
G 1/4" 2W 025-08
G 1/2" 2W 160-15
G 3/4" 2W 200-20
G 1" 2W 220-25
G 1 ½" 2W 220-40
G 2" 2W 220-50
اشتراک گذاری
FaceBook  Twitter  Google Plus
  شماره تماس جهت پشتیبانی از مشتریان : 02632212529 - 02632212568
 •  
  کرج - بلوار طالقانی جنوبی - خیابان سیدالشهدا - پلاک144
 •  
  02632212529
 •  
  02632212568
 •  
  09121079450
 •  
  02632244375

پایا اتوماسیونپایا اتوماسیونپایا اتوماسیونپایا اتوماسیونپایا اتوماسیون

کلیه حقوق این سایت برای گروه پایا اتوماسیون محفوظ است.